Blogs

Innovatie ecosysteem energietransitie
Bedrijven spelen een cruciale rol in de transitie van fossiele brandstoffen naar […]
Circulair innovatie-ecosysteem
Bedrijven spelen een cruciale rol in de Circulaire Economie. Innovatiespotter ontsluit meer […]
Innovatie in de zorg
Bedrijven spelen een cruciale rol in de Health sector. Zij ontwikkelen producten […]
Sustainable development goals
Hoe vind je het MKB en de innovatieve bedrijven met oplossingen die […]
Geef een platform aan de stikstofoplossers!
Stikstofdepositie is een groeiend probleem in Nederland. De Nederlandse overheid wil daarom […]
Nederland slechtste waterkwaliteit van Europa
Zware metalen, bestrijdingsmiddelen en meststoffen. Slechts enkele voorbeelden van de tientallen stoffen […]
Wat zijn smart-ups en waarom blijven ze buiten beeld?
Waar zitten de meeste innovatieve bedrijven? En wat zijn hun kenmerken? Al […]
Op weg naar een emissievrije toekomst!
Het is hoog tijd voor een groene transitie. In 2030 moet de […]
Verduurzaming op je bord!
Nederland is na de Verenigde Staten en Brazilië de grootste landbouwexporteur van […]
Cybersecurity als randvoorwaarde
In een eerdere blog lieten wij het bedrijvenlandschap van cybersecurity per regio […]
Biomethaan
De overstap van fossiele naar duurzame energie komt in een stroomversnelling. Nederland […]
Waterstofpioniers
Sinds het Klimaatakkoord uit 2019 liggen er veel plannen klaar voor inzet […]
Terugblik data voor missiegedreven innovatie
Hoe goed is het innovatie-ecosysteem in Nederland ingericht? Dat was één van […]
Groningen – 24 februari 2022 – Tussen 300 en 500 bedrijven melden […]
Het Health innovatie-ecosysteem
Een gezond leven voor iedereen is één van de maatschappelijke uitdagingen. Daarom […]
Kennissessie missiegedreven werken met data
Grote maatschappelijke uitdagingen hebben één ding gemeen: innovatieve (technologie)bedrijven spelen een cruciale […]
Medische Technologie
Artificial Intelligence (AI) voor het opsporen van verschillende soorten kanker en robots […]
Kennissessie Innovatiespotter
Samen met Pieter-Jan Snijders van de Provincie Drenthe kijken wij terug op […]
Innovatie- en economiebeleid kan niet meer zonder data. Zowel ministeries, provincies en […]
herkennen met ai
Gezichten herkennen, productiefouten detecteren of het herkennen van frauduleuze acties Dit zijn […]
het AI kennislandschap 2021 small
Klik hier voor het downloaden van een PDF op A4-formaat Dit is […]
Inzicht bedrijventerreinen
Bedrijventerreinen en science parcs zijn dynamische plekken. Ze hebben vaak een specifiek […]
Snel inzicht in je werkgebied
Insight into the business landscape of your area of work is important to make strategic choices […]
Kennissessies
Welke nieuwe inzichten levert de Innovatiespotter voor je werkgebied? Hoe kun je […]
Bureau Louter en Innovatiespotter: Delft en Utrecht zijn koplopers in cybersecurity
Steeds meer onderzoeksbureaus gebruiken de data van de Innovatiespotter voor (ruimtelijk) economisch […]
Een sportzomer vol innovatie
Met het EK voetbal, de Tour de France, de Formule 1 en […]
Innovatiespotter werkt samen met verschillende partijen. Dat geeft veel mogelijkheden: Innovatiespotter levert […]
Circulair nederland in 2050
Zitten op gebruikt plastic, of met je auto over een plastic weg? […]
Artificiële intelligentie is hier
Nederland investeert de komende jaren fors in AI. Daarvoor is eind 2019 […]
Quantumtechnologie in Nederland
Het klinkt nog ver van ons bed. Maar de nieuwe generatie quantumcomputers […]
Beter inzicht in innovatie
Waarom zijn SBI-codes achterhaald? Innovatie gaat te snel of past niet in bestaande sectoren. Hoe krijg je deze bedrijven nu goed in beeld?
Opkomst van dark fiber in Nederland
Het is tegenwoordig haast ondenkbaar dat je een uur moet wachten voordat […]
Energiespecial Noord-Nederland
In de drie Noordelijke provincies wordt veel geïnnoveerd rondom de energietransitie. Van het verduurzamen van stadsverlichting tot slimme warmtewisselaars voor uw douche en van oplossingen voor lege olievelden tot innovatieve brandstofsystemen.
innovatiespotter topsectoren in provincie of gemeente
Welke 3 Topics scoren hoog in jouw provincie of gemeente? Kijk op de https://online.innovatiespotter.nl/ en bekijk je provincie. En zoom in om van een gemeente de Top 3 te zien.
bedrijven-coronacrisis
Welke innovaties spelen in op de coronacrisis? Veel aandacht gaat uit naar […]
Innovatiespotter en Centraal Bureau voor de Statistiek werken aan nieuwe innovatiestatistiek voor […]
Bioplastics
Plastic zit in bijna al onze producten. Het is goedkoop en multifunctioneel. […]